Naše knihovna byla v letošním roce vybavena za pomocí dotačního titulu VISK 3 a Obce Křtomil automatizovaným knihovním systémem.

Online katalog naleznete zde :

https://carmen.knihovnaprerov.cz/Carmen/cs/library/krtomil