• Prostřednictvím programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury Olomouckého kraje a s přispěním obce Křtomil byla knihovna v roce 2018 vybavena novým interiérem.

 

  • Naše knihovna je díky dotačnímu titulu VISK 3 a Obce Křtomil vybavena od roku 2017 automatizovaným knihovním systémem.